Perspektif Çizim

Perspektif Çizim

 Perspektif Çizim

Perspektif Çizim ile birlikte, nesneleri daha gerçekçi bir görünüme kavuştururuz. Perspektif, nesnelere 3 boyutlu bir görünüm sağlar. Örneğin bir caddeyi ele alalım. Araçlar, binalar, insanlar yani görebildiğimiz her şey uzaklaştıkça bir noktada küçülür ve bir noktada birleşir. Bu noktaya ufuk çizgisi denir.

Ufuk Noktası Örneği

Perspektif kendi arasında ikiye ayrılır. Bunlar paralel perspektif ve merkezi(konik) perspektiflerdir. Bu yazıda merkezi perspektif çizim tekniğinin temellerini konu aldık.

Merkezi (Konik) Perspektif

Merkezi perspektif, gördüğümüz her şeyi bulunduğumuz konuma göre ve göründüğü şekilde çizimini yapma tekniğidir. Çizimini yaptığımız cisme bakış açımıza göre merkezi perspektif, bir noktalı perspektif, iki noktalı perspektif ve üç noktalı perspektif olarak üçe ayrılır.

Bir Noktalı Perspektif Çizimi

Tek noktalı(kaçışlı) perspektif en basit tanımı ile, tek bir ufuk noktası olan perspektiftir. Tüm ufuk çizgileri tek bir ufuk noktasında buluşmasıdır. Buna tek kaçışlı perspektif de denir. Çizimi en kolay perspektif türlerindendir.

Tek Noktalı (Kaçışlı) Perspektif Örneği

Tek noktalı perspektif çizmek için en basit nesne bir küptür. Küpe perspektif şeklini vermek için cismin ön yüzünün resim düzlemine paralel bir şekilde yerleştirmeniz gerekir. Sonrasında tüm kaçan çizgileri tek bir kaçma noktasında birleştirilir ve perspektif görünür hale gelir.

İki Noktalı Perspektif Çizimi

Tek noktalı perspektife göre çizimi biraz daha zor bir tekniktir. Bu teknikte iki kaçış noktası ile bir perspektif oluşturulur.

İki Noktalı Perspektif Örneği

Bu cismin kenarına baktığınız anlamına da gelir. İki noktalı perspektifin bir örneği olarak, küplerin kenarları ufuk çizgileri boyunca ilerler. İki çizginin aynı seviyede kesiştiği noktada, küplerin dikey kenarları yükselir. İki noktalı perspektifte her iki kaçış noktasından gelen çizgiler bir yerde birleşir ve cismin 3 boyutlu halini ortaya çıkarır.

Üç Noktalı Perspektif Çizimi

Merkezi perspektif çizmenin üçüncü aşaması, üç noktalı perspektiflerdir. Üç noktalı perspektiflerde nesneye yukarı doğru da bir bozulma sağlayabiliriz. Genellikle mimari çizimlerde kullanılan bir tekniktir.

Üç Noktalı Perspektif Örneği

İki noktalı perspektife ilave olarak dikey bir kaçış noktası eklenir. Üç noktalı perspektif tekniği ile bir çok mimari çizimler yapabilirsiniz. Örnek fotoğrafta üçüncü bir kaçış noktasının perspektifi nasıl bozduğunu açıkça görebilirsiniz.

Mimari Örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir